Κυριακή, Απριλίου 08, 2007

Internet slang


Ελπίζω αυτό το
post να βοηθήσει λίγο όσους πρόσφατα άρχισαν το chatting ή gaming μέσω του διαδικτύου
ΑΝ ΟΧΙ ΔΕ ΜΟΥ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΡΦΙ :)


AFKAway from keyboard
ASAP — As soon as possible
ASL — Age / sex / location
ATM — At the moment
Bot — Any type of automated software
BRB — Be right back
BSOD — Blue Screen of Death
BTDT — Been there done that
BTW — By the way
CU — See you (later)
DND — Do not disturb
DOA — Dead on arrival (refers to hardware that is broken on delivery)
ETA — Estimated time of arrival
FAQ — Frequently Asked Questions
FFS — For fuck's sake
FU — Fuck you
FUBAR — Fucked up beyond all recognition
GG — Good game, used at or near the conclusion of a gaming match
GL — Good luck, often used at beginning of a contest
GJ — Good job
HTH — Hope this / that helps, or happy to help
IMO— In my opinion
IMAO — In my arrogant opinion
k or kk — OK
KTHX — OK, thanks
L8R — Later
LFG — Looking for group
LFM — Looking for more
LOL — Laughing out loud, laugh out loud
MMORPG, MMO — Massive Multi-player Online Role Playing Game
M8 — Mate
Newbie, noob, or n00b — An inexperienced gamer
NP — No problem
OMG — Oh my god
OMFG — Oh my fucking god
OS — Operating system
pwned — Intentional misspelling of owned
RTFM/RTM — Read the (fucking) manual
STFU — Shut the fuck up
TY — Thank you
WB — Welcome back
WTB — Want to buy
WTFWhat the fuck (Το αγαπημένο μου)
WTH — What the hell
WoW — World of Warcraft (game)

Δεν υπάρχουν σχόλια: