Σάββατο, Φεβρουαρίου 02, 2008

Gimme some lol

ΑΓΓΕΛΙΑ :
Ζητείται γενικός για το Υπουργείο Πολιτισμού. Απαραίτητα προσόντα : πτυχίο ανώτατης σχολής, γνώση Αγγλικών Γαλλικών και να μένει στο ισόγειο ...

Υπάρχει και το πλέον γνωστό :
- Γιατί δεν έχουν ρεύμα στο υπουργείο πολιτισμού;
- Έπεσε ο γενικός ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: